İçeriğe geç

Etiket: de

Çarpıklık değeri nedir

Çarpıklık Değeri Nedir? Çarpıklık değeri (skewness) matematiksel olarak bir dağılımın simetrisizliğinin ölçümüdür. Çarpıklık değeri, veri kümesinin çoğunlukla ortalama veya medyan değerine göre kaydırılmasıyla belirlenir. Çarpıklık değeri, veri kümesindeki verilerin eşit oranda dağılıp dağılmadığını gösterir. Genellikle, pozitif bir çarpıklık değeri, çoğunlukla medyan değerin sağ tarafındaki verilerin daha fazla olduğu anlamına gelir. Negatif bir çarpıklık değerinin olması, çoğunlukla medyan değerin sol tarafındaki verilerin daha fazla olduğu anlamına gelir. Çarpıklık değerinin ölçümü, veri kümesinin varyansının çarpanı olarak kullanılarak yapılır. Kümenin çarpıklık değeri, varyansın karekökünün kullanılmasıyla veya standart sapmasının kullanılmasıyla bulunur. Çarpıklık değerinin bazı matematiksel formüllerle de bulunabileceğini unutmayın. Çarpıklık değeri, veri kümesinin aralığını…

Yorum Bırak